O nas

O nas

Naszą misją jest realizacja zadań związanych z promocją Powiatu i Gminy Mława, wspieraniem i upowszechnianiem kultury, edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz idei samorządowej przez przygotowywanie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji i internecie. Przygotowanie profesjonalnego programu zaspakajającego coraz wyższe wymagania estetyczne współczesnego odbiorcy.